האבות – המגזין של האבות בישראל, כי גם להם יש הרבה מאוד על הראש ביומיום, צריך מקום לפרוק

תמיד תהיתם מתי מזמינים שמאי? הנה כל תחומי השמאות שרצוי להכיר

כשמתרחשים פגיעה, נזק או הרס של דבר מה, לרוב תגלו שעליכם להזמין שמאי. בתיאוריה, אפשר לומר ששמאות היא סוג של מעבדת מחקר: השמאים אוספים ידע באמצעות תשאול, נתונים, תצפיות, חקר עובדות ושיטות פרקטיות להסקת מסקנות, כשכל אלו נועדו לספק הערכת שווי כספי עבור סוגים שונים של רכוש או ציוד ותכולה. 

כל שמאי פועל במישור מקצועי שונה, כאשר סוגי השמאות השונים מתמקדים כל אחד בהערכת שווי אישית של סוגי הרכוש שמוגדרים לאותו התחום ומתוך הבנה מקצועית עמוקה במכלול התחומים שמאפיינים את אותו סוג רכוש. 

שמאי מקרקעין

שמאי המקרקעין חוקר את זכויות המקרקעין ומעריך את שווי הזכויות עליהם. למשל: הערכת שווי מגרש לבניה עבור יזם מסוים, הערכת שווי של נכס פרטי לפני יציאה למכירה, הערכת שווי של בניין מגורים לטובת פרויקט פינוי-בינוי, הערכת שטחים חקלאיים, היטלים ואגרות על המקרקעין, דמי שכירות (בהתאם לשוק החופשי וחוקי הגנת הדייר) ועוד. שמאות מקרקעין היא תחום מקצועי שמחייב רישום כחוק וחברות באיגוד השמאים. 

שמאי רכוש

שמאות רכוש מתייחסת להערכת שווי של מיטלטלין מכל סוג: ציוד פרטי כמו רהיטים או תכשיטים, ציוד תעשייתי או רפואי, ציוד מסחרי, תכולה ביתית, מערכות ביתיות שונות, עלויות בנייה ושיפוצים, תיקונים שונים בנכס ועוד. הערכת השווי נערכת על פי אומדנים שונים שמתייחסים לוותק התכולה או לשווים כמשומשים ולפי מחיר שצפוי להתקבל במכירה עתידית מאולצת (הוצאה לפועל לדוגמה). השמאים מאוגדים תחת איגוד שמאי הביטוח בישראל ועליהם להיות רשומים בפנקס האיגוד, אם כי עליהם לצבור שם ומוניטין רבים, שיעידו על ניסיונם ומומחיותם. 

שמאי נזקים

זהו סוג השמאות שבו מתרחש אבחון נזקים שונים, תוך הבנה וניתוח של הגורמים לנזק, התיקונים ועלויותיהם. השמאי בודק את כדאיות התיקונים ומכריע בה, מעריך את הרכוש ששרד את הנזק (במלואו או בחלקו) ועליו להכיר את כל סוגי הנזקים האפשריים, להבין את השלכותיהם ונזקיהם לטווח הקצר והארוך ולשקלל גם את אבדן ההכנסות, מגורים זמניים במידת הצורך ורכישת ציוד חלופי.  

שמאי רכב

נזקים שנגרמו בכלי תחבורה מכלל הסוגים יצריכו זימון של שמאי רכב. השמאי מעריך את הנזק וקובע את התיקון ועלות התיקון של כל כלי רכב שמקור פגיעתו הוא תאונה או שריפה. השמאי גם קובע האם כלי הרכב יצטרך לרדת מהכביש בעקבות הפגיעה. שמאי הרכב עוסקים בתחום על בסיס רישיון והסמכה מטעם משרד התחבורה ונדרשים להיות בקיאים בכל הכללים והתקנות מתחום הרכב להערכת כלי רכב ונזקים אפשריים.  

שמאי ציוד

שמאות ציוד היא תחום ייחודי שבו השמאי מומחה להערכת שווי של ציוד מסחרי, תעשייתי, רפואי, אלקטרוני, מכאני, ביולוגי ועוד. השמאי נדרש להבין את אופן הפעולה ודרכי הייצור של כל סוגי הציוד האפשריים, את אורך החיים שלהם, את טכנולוגיות העבודה והתחזוקה ולהעריך אותם על פי אומדנים שונים (כחדש, כמשומש, לאחר פירוק וכו'), כולל ערכם בשוק החופשי ובעקבות מכירה באילוץ (סגירת מפעל לדוגמה). 

שמאי ביטוח

שמאות ביטוח מקבילה בעבודתה להערכת כלל סוגי הנזק בכל התחומים שכללנו כאן (נוסף על מספר סוגי שמאות נוספים כמו חקלאות, אוויר וים) ובה מתפקד שמאי מומחה מטעם הביטוח, שמגיע להערכת נזקים שנוצרו לרכוש המבוטחים כמו הרכב, בית העסק, דירת מגורים ועוד. שמאי הביטוח ממונה לפעמים גם עצמאית מטעמו של המבוטח, על מנת למנוע מצבים שבהם קיים חשד שחברת הביטוח תורה לשמאי שלה להטות מטה את שווי הנכסים, במטרה לפצות בסכום נמוך יותר. השמאי נדרש להכיר את כל החוקים והתקנות בענפי הביטוח, כמו גם לקרוא לעומק את פוליסת הביטוח של המבוטח. עליו לבחון את עברו הביטוחי של בעל הפוליסה, את ההגנות שנקבעו בה לצמצום נזקים, את סכום הפיצויים מטעם חברת הביטוח והתאמתו לשווי הרכוש שניזוק. 

צוות האבות

צוות האבות

צוות האבות מורכב מכמה אבות ישראליים אשר רוצים לספר לכם את הדברים החשובים ביותר בעולם שלהם, מהיומיום ועד לעולם המשפחה שלהם.

יש לך מה להגיד על זה?